Jakten på god sportjournalistik

thumbnail of kh08-15-5

Det stängda landslaget – sanning eller myt? Metod/material: Kvantitativ innehållsanalys av kvällstidningarnas bevakning under fyra världsmästerskap. Djupintervjuer med spelare, ledare och journalister om hur relationerna mellan landslag och media har uppfattats. Vår strävan har varit att rymma ett brett spektrum av röster från de fyra mästerskapen. Resultat: Jämfört med 1990 har antalet artiklar skrivna i kvällspressen under 2000-talet ökat tredubbelt. Både Expressen och Aftonbladet kommer numera ut med en daglig sportbilaga, och har dessutom ytterligare publicering på internet. Samtidigt som mediebevakningen av det svenska fotbollslandslaget ökar uttalar sig spelarna i mindre utsträckning om det som händer utanför planen. Mer konkurrens, ökad omfattning och högre krav är de nya villkor journalister måste arbeta med. Parallellt med medias förändring har fotbollen professionaliserats. Spelarna spelar fler matcher, tränar mer och behöver mer tid för återhämtning i det tuffa schemat. I media dök debatten om ett stängt landslag upp någon gång under 2000-talets början. Den svenska landslagsledningen styrde upp medias tid med spelarna till korta officiella pressträffar. I det knappa utrymmet tvingas den växande journalistkåren trängas. Slutsatser: Sedan början av 1990-talet har stora förändringar skett för såväl fotbollen som media. Nya villkor för journalistkåren skapar en större efterfrågan på spelarna. Tillgången har dock minskat eftersom spelarna måste ägna mer tid åt sin roll som elitidrottsman. Efterfrågan blev till slut omöjlig för landslaget att tillgodose. Istället har de valt att styra upp mediekontakterna, vilket från medias håll har tolkats som att de stängt in sig. Diskussionen om det stängda landslaget tar sig helt olika uttryck beroende på vilken sida stängslet man står. Vår förklaring är att medias och fotbollens parallella utveckling går åt olika håll. Tillsammans driver de på en ond cirkel av allt sämre klimat dem emellan. Diskussionen blir då främst ett bevis på behovet av anpassning.

David Isefjord,Kristoffer Kviberg,Mikael Olsson
Journalist, Journalistikgranskning , ht08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.