Jaså, du har barn? Nej tyvärr, tjänsten blev nyss tillsatt.

– En kartläggning av småbarnsföräldrarna som ratas på arbetsmarknaden.

Hemsidestext Småbarnsföräldrarna som ratas på arbetsmarknaden De fem senaste åren har DO fått in över 300 anmälningar om missgynnande i samband med föräldraledighet. Att kvinnor är klart överrepresenterade bland dessa är varken förvånande eller svårt att belägga efter en genomgång av anmälningarna. Kvinnor kan dessutom anmäla på två olika grunder; missgynnande i samband med föräldraledighet och könsdiskriminering, där graviditet räknas in. Vid en jämförelse mellan dessa två anmälningsgrunder är ett tydligt mönster att fler av dem som har angett graviditet som orsak till varför de har blivit utsatta har blivit uppsagda, fått sin provanställning avslutad eller på annat sätt inte längre fått arbeta kvar. När anmälningen istället har rört missgynnande i samband med föräldraledighet har majoriteten av anmälarna, såväl män som kvinnor, ansett sig blivit utsatta genom att de har fått lägre lön, sämre arbetsuppgifter eller sämre arbetstider än innan barn kom in i bilden. En annan aspekt är att de med osäkra anställningar är hårt drabbade. En provanställning kan sägas upp utan motivering och dessa fall är därför svåra att belägga som diskriminering på juridisk väg. Att få fall går vidare hela vägen till Arbetsdomstolen gäller dock generellt, av de anmälningar som har kommit in från januari 2009 till och med oktober 2013 har DO endast drivit åtta rättsprocesser på dessa grunder. Något fler, 28 stycken, har nått förlikning. Fackförbunden är en annan viktig aktör för småbarnsföräldrar på arbetsmarknaden. Centralorganisationerna har ingen samlad statistik över hur många anmälningar de får in runt om i landet, men Sveriges tio största fackförbund är samtliga överens om att problemet existerar. Kartläggningen Småbarnsföräldrarna som ratas på arbetsmarknaden syftar till att uppmärksamma att det förekommer, vilka som drabbas, på vilket sätt missgynnandet tar sig uttryck och hur skyddsnätet för föräldrar i arbete upplevs.

Kajsa Persson
Journalist, Magisteruppsats , ht13
H13-4
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.