Kaffe, kunder och kunskap

En studie av Espresso House´ interna kommunikation

thumbnail of 642-1

Abstract Titel Kaffe, Kunder och Kunskap, En studie av Espresso House’ interna kommunikation Författare Emma Brink Kurs Ex-jobbskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborg universitet Termin Höstterminen 2007 Handledare Ingela Wadbring Sidantal 49 sidor exklusive bilaga Syfte Syftet med min studie är att undersöka vilka uppfattningar och önskemål Espresso House’ baristor har kring företagets interna kommunikation Metod Kvalitativa intervjuer med 12 baristor Material 12 intervjuer med baristor från Lund (1), Malmö 1), Helsingborg (1), Halmstad (1), Göteborg (4) och Stockholm (4) Huvud- Resultat Mitt resultat visar att de intervjuade baristorna är relativt nöjda med den arbetsrelaterade informationen och de kanaler som de får den genom. Det finns dock önskemål om mer decentraliserad information som rör dem på just deras arbetsplats och i deras vardag. Vad baristorna är mindre nöjda med är informationen om företagets mål och visioner. Då Espresso House genomgår en stor förändring genom att expandera i snabb takt så efterlyser de anställda mer insyn i vad det finns för målsättningar och vad hur företaget ser på sin egen framtid. Man vill se mer av de högre cheferna ute i organisationen och en minskad klyfta mellan ledning och baristor.

Emma Brink
MKV, Examensarbete , ht07
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.