Kan man bli mamma?

Steriliseringskrav och könskorrigering i Dagens Nyheter

thumbnail of 804-1

Titel: Kan man bli mamma? – Steriliseringskrav och könskorrigering i Dagens Nyheter Författare: Johan Källman Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Vårterminen 2012 Handledare: Malin Sveningsson Sidantal: 32 sidor Syfte: Undersöka mediediskursen kring transpersoner/transsexuella som uppstått i samband med steriliseringskravet Metod: Kritisk diskursanalys Material: Tidningsartiklar ur Dagens Nyheter Huvudresultat: I mediediskursen kring transpersoner/transsexuella och steriliseringskravet visar det sig att familjepolitik och argument för mänskliga rättigheter används i debatten om lagkravet ska slopas eller inte. Det är en tydlig majoritet som är för en lagändring eller att lagkravet avskaffas helt. Däremot är texterna oftast skrivna ur et heteronormativt perspektiv. Den heterosexuella matrisen är på så sätt ständigt närvarande.

Johan Källman
MKV, Examensarbete , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.