KARUSELLEN

- ett magasin om vikariesituationen i mediebranschen

thumbnail of kh08-14-5

Frågeställning: De frågor vi ville besvara med undersökningen var följande. Vad kostar det att rekrytera en journalist? Vad kostar det för de olika företagen att hålla sig med vikarier? Hur mycket pengar förlorar företagen genom att hålla sig med vikarier? Hur påverkas den enskilde journalistens ekonomi av vikariesituationen?

Lisa Lundgren,Katia Nilsson,Sandra Stendahl
Journalist, Journalistikgranskning , ht08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.