Konsten att förhandla

- om journalister i en kommersiell tv-kultur

Abstract Titel Konsten att förhandla – om journalister i en kommersiell tv-kultur Författare Malin Dellgran Handledare Monica Löfgren Nilsson Kurs Medie- och kommunikationsvetenskap Göteborgs universitet, JMG Fördjupningskurs, vårterminen 2006 Syfte Syftet med uppsatsen är att utforska den grupp som arbetar med journalistiska uppgifter för kommersiell tv, i en ansats att undersöka professionell identitet och innebörden av att vara professionell i en kommersiell tv-kultur. Metod Kvalitativ intervjustudie Material Sex intervjuer med journalister som arbetar i den kommersiella tv-branschen. Huvudresultat Resultaten antyder att det existerar en stark journalistisk professionsdiskurs och ideologi. På många sätt ansluter sig journalisterna i undersökningen till de journalistiska idealen och professionsdiskursen på ett ideologiskt plan, men dessa måste ständigt förhandlas i praktiken. Den kommersiella tv-branschens villkor innefattar bristande resurser, en avsaknad av anställningstrygghet, otydlig arbetsledning, lågt självbestämmande och en stor makt hos kanalerna. Genom att förhandla de egna idealen och bekänna sig till branschens villkor och denna kulturs normer kan det egna arbetet legitimeras. Att vara professionell i en kommersiell tv-kultur innebär således att förhandla sina ideal. Inte nog med att man förhandlar synen på tv-journalistikens roll i samhället, förhandlas också det etiska förhållningssättet tillsammans med synen på handlingsutrymme och arbetssituation. Till och med själva titeln journalist förhandlas bort.

Malin Dellgran
MKV, Examensarbete , vt06
577
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.