Kriminalbevakningens dilemma.

En fallstudie om hur Göteborgs-Posten har bevakat gängkriminalitet, och vilka effekter rapporteringen kan ha fått

Att förstå hur bevakningen av gängkriminalitet och organiserad brottslighet i Göteborg har sett ut i Göteborgs-Posten mellan 2005-01-01 och 2007-12-31, samt varför den har fått en så stor plats i tidningen. Att sedan också resonera kring de effekter rapporteringen kan ha på övriga samhället.

David Levin,Toomas Laagus,Maria-Pia Cabero
Journalist, Journalistikgranskning , ht08
KH08-1
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.