Kvinnliga advokater diskrimineras i Götebor.

Diskriminering på Göteborgs tingsrätt

”Kolla upp vilket mord som helst i Göteborgs tingsrätt det senaste året. Jag lovar att det inte är en enda kvinna som är förordnad advokat”.

Frida Jakobsson, Johanna Josephsson
Journalist, Magisteruppsats , ht12
H12-5
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.