Ledningsinformation på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

- en studie i internkommunikation

Beatrice Ådahl
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt99
MG75
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.