Let’s get [her] undressed

- en kritisk diskursanalys av konstruktionen av kvinnor i de mest populära samtida musikvideorna

thumbnail of 906-1

Titel Let’s get [her] undressed – en kritisk diskursanalys av konstruktionen av kvinnor i de mest populära samtida musikvideorna Författare Sara Egeskog och Elin Sjöstrand Illustrationer av Elin Sjöstrand Kurs Examensarbete i Media- och kommunikationsvetenskap Termin VT-14 Handledare Gabriella Sandstig Sidantal 47 exklusive bilagor Syfte Att undersöka hur kvinnor konstrueras i videorna till den mest populära musiken från 2013. Metod och material Kritisk diskursanalys, femton musikvideor tagna från topplistor från år 2013. Huvudresultat Den vanligaste typen av kvinna som visas i musikvideor är ung, smal och vacker. Till stor del syns kvinnor endast som rekvisita för att framhäva män i musikvideorna. Resultatet visade även på starka kvinnor. Dels kvinnor som är starka med maskulina tankemönster, dels kvinnor som visades starka med feminina egenskaper och slutligen kvinnor som visades starka i sin yrkesroll som musiker. Slutligen fann vi en typ av kvinna som varken visade på maskulina eller feminina tankemönster. Hon är inte med i musikvideon i egenskap av kvinna utan i egenskap av människa. Totalt fann vi fyra tydliga typer av kvinnor; Sexobjektet, Den känslosamma kvinnan, Den passiva kvinnan och Den starka kvinnan. Vi fann också fyra mindre framträdande typer av kvinnor; Jungfrun, Modern, Barnet och Människan.

Sara Egeskog, Elin Sjöstrand
MKV, Examensarbete , vt14
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.