“Ligister, marodörer och huliganer”

-en kvalitativ textanalys av Västra Götalands polismyndighets och Göteborgsaktionen 2001:s pressmeddelanden i samband med EU-toppmötet i Göteborg, juni 2001

Abstract Titel: ”Ligistrar, marodörer och huliganer” Författare: Anna Frödeby, Cecilia Rolf Kurs: Medie- och Kommunikationsvetenskap Fördjupningskurs (C-kurs) Institutionen för Journalistik och Masskommunikation Termin: Höstterminen 2001 Handledare: Karin Fogelberg Syfte: Uppsatsen syftar till att belysa Västra Götalands polismyndighets respektive Göteborgsaktionen 2001:s bild av händelserna och organisationerna i samband med EU-toppmötet i juni 2001. Metod: Retorisk-kritisk analys Material: Pressmeddelanden från Västra Götalands polismyndighet och Göteborgsaktionen 2001, 12 – 20 Juni 2001. Antal sidor: 63 Huvudresultat: När organisationerna beskriver händelseförloppet använder de sig av symboler och begrepp för att dramatisera. De belyser oftast olika händelser för att framställa sitt beteende så fördelaktigt som möjligt. Organisationerna beskriver sig själva som betydelsefulla företrädare av olika lagar. En annan likhet dem emellan är att de ser sig som förespråkare för demokratin. Vidare försöker organisationerna framhäva att de inte ansvariga till vissa händelser under EU-toppmötet. Båda organisationerna beskriver varandra som brottsliga. En förklaring till detta kan vara att dra en skiljelinje mellan sin egen organisation och den andra.

Anna FrödebyCecilia Rolf
MKV, Examensarbete , ht01
402
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.