Lika Värde – men inte lika rättigheter

En kvalitativ innehållsanalys av hur tidningen “Värdlen idag” skriver om homosexualitet

Abstract: Titel: Lika värde – men inte lika rättigheter? Författare: Erika Hansson Kurs: Fördjupningskursen i Medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Vårterminen 2006 Syfte: Syftet är att beskriva hur tidningen Världen idag skriver om homosexualitet Metod: Kvalitativ innehållsanalys (ECA) Material: Artiklar från ”Världen idag” mellan den 23 jan-2 maj, 2006 Huvudresultat: De som främst kommer till tals är de journalister som skriver för tidningen, samt olika röster inom kyrkan. De som kommer till tals inom kyrkan är från flera olika samfund och organisationer. Synen på homosexualitet präglas av den heteronormativa normen där homosexualitet ses som en avvikande sexualitet som jämförs med den ”normala” heterosexualiteten. Sexualitet beskrivs även återkommande i ett ”vi” – ”de”- perspektiv, där heterosexualitetens ”vi” är överordnad homosexualitetens ”de”. Återkommande ifrågasätts, kritiseras eller fördöms homosexualitet. Då synen på homosexualitet förankras i den kristna tron beskrivs det exempelvis som ett avfall från bibeln och emot Guds ord. I ett fåtal fall förekommer en alternativ syn, men belyses då mycket kortfattat. Oftast kopplas diskussionen om homosexualitet till kyrkan och den kristna tron. Svenska kyrkans liberala hållning till homovälsignelser är här centralt, men även kd och ärkebiskopsvalet diskuteras återkommande.

Erika Hansson
MKV, Examensarbete , vt06
573
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.