Lindex värderingsarbete

En utvärdering

Abstract Titel Lindex värderingsarbete – en utvärdering Författare Caroline Andersson Jessica Johansson Kurs Medie- och kommunikationsvetenskap; fördjupningskurs Termin Vårterminen 2006 Syfte Att utvärdera det värderingsarbete som startade år 2003 inom Lindex. Metod Kvantitativ ansats – surveyundersökning. Material Enkäter/frågeformulär Huvudresultat Värderingsarbetet har givit resultat till viss mån, men inte fullt ut. Den har inte främjat gemenskapen över gränserna, men dock gemenskapen till sin egen grupp inom organisationen. En motivation och förväntan av hos de anställda har ändå funnits där som bas. Värderingarna har förankrats i olika mån, enkelhetsvärderingen är den som genomgående har förankrats bäst. Olika grupper har tagit till sig olika värderingar olika mycket, förankringen har lyckats bäst hos ledarna och hos anställda inom butik. Deltagande i värderingsövningarna visade sig inte vara avgörande för förankringen av värderingarna, utom hur man deltog och i vilka moment spelade en större roll. Värderingsövningarna fungerade bra som en social process. I samband med värderingsarbetet saknas dock en kontinuitet och återkoppling, och detta är något som borde tänkas på i framtiden.

Caroline AnderssonJessica Johansson
MKV, Examensarbete , vt06
580
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.