Sen h18

Välkommen till SEN, ett webbmagasin för äldre, av yngre. Det här magasinet handlar om den sociala miljön som dagens svenskar över 65 befinner sig i. Något som inte belyses tillräckligt ofta. Med detta önskar vi kontra samtliga fördomar och förutfattade meningar om livet efter en viss ålder, och skapa en välbehövd plattform för samhörighet och livsglädje.

Magasinet i webb-version