”Man köper inte en 3G-mobil bara för att ringa med”

En kvalitativ studie om sex unga vuxnas 3G-användning

Abstract Titel: ”Man kˆper inte en 3G-mobil bara fˆr att ringa med” – en kvalitativ studie om sex unga vuxnas 3G-anv‰ndning Fˆrfattare: Louise Brenner och Sara Hilmersson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fˆrdjupningskursen Termin: VÂrterminen 2006 Syfte: ”Att ta reda p hur ben‰genheten att ta till sig nya medier samt hur livsstilar i avseende vad g‰ller identitet, urbanitet, teknikintresse och mediebruk inverkar till hur unga vuxna i Âldern 20-30 Âr anv‰nder nyhetstj‰nster i 3G-mobiler.” Metod: Vi har gjort en kvalitativ djupintervjuundersˆkning med sex respondenter som alla ‰r 3G-anv‰ndare och i Âldern tjugo till trettio Âr. Material: Transkriberade djupintervjuer p 30-60 minuter. Huvudresultat: 3G-anv‰ndaren har en urban livsstil och hon ‰r en typisk tidig anammare. Intresset fˆr nyhets- och informationstj‰nster i 3G ‰r inte lika stort som fˆr nyheter i andra medier. De prim‰ra funktionerna i 3G-mobilen ‰r fortfarande att kontakta andra medan de 3G-specifika tj‰nsterna endast ‰r en bonus i anv‰ndningen.

Louise BrennerSara Hilmersson
MKV, Examensarbete , vt07
633
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.