Man måste vara envis, nyfiken … och lite tjurskallig kanske.

Om granskande journalistik på tre lokala tidningsredaktioner

thumbnail of hedegaard_och_nemeth-3
Tina Hedegaard, Susanna Németh
Journalist, Journalistikgranskning , vt13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.