Man vill inte ha det här klicketi-klicketi-klick!

En studie om hur unga iPad-användare tänker kring nyheter på iPad.

thumbnail of 798-1

Titel: ”Man vill inte ha det här klicketi-klicketi-klick!” En studie om hur unga iPad-användare tänker kring nyheter på iPad. Författare: Helena Andersson Uppdragsgivare: Dagspresskollegiet Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet. Termin: Vårterminen 2012 Handledare: Patrik Wikström Sidantal: 53 sidor, inklusive bilagor och referenser. Antal ord: 19 817, inklusive bilagor och referenser. Syfte: Att undersöka hur unga iPad-användare beskriver sin nyhetsanvändning på iPad samt hur de tänker kring att betala för nyheter på plattformen. Metod och material: Kvalitativ undersökning i form av sju samtalsintervjuer med iPad-användare. Huvudresultat: Nyhetsanvändningen är framförallt relaterad till webbläsaren, och att betala för en nyhetsapplikation känns inte aktuellt. Respondenterna uppfattar liten eller ingen skillnad i innehållet på nyhetssajter eller i nyhetsapplikationer. Alla respondenter beskriver att deras nuvarande nyhetsinhämtning på plattformen är text- och bildbaserad, i mindre utsträckning beskrivs en användning genom videoklipp och ingen beskriver en ljudbaserad nyhetsinhämtning. De som hade testat en nyhetsapplikation tyckte att detta var mer komplicerat än att ta del av nyheter direkt genom webbläsaren. Det respondenterna anser skulle kunna förändra deras betalningsvilja är om nyhetsapplikationerna inte var skapade av en enskild tidning. I stället önskas applikationer med möjlighet att välja olika nischer eller områden att ta del av nyheter kring, där källorna skulle vara flera. Tekniskt är det viktigt för respondenterna att nyhetsapplikationer ska vara utvecklade specifikt för iPad, att zoomning ska fungera och att det ska vara enkelt att navigera och söka bland nyheter.

Helena Andersson
MKV, Examensarbete , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.