Manliga hjältar & kvinnors identifikationsprocesser

En fallstudie ur ett genusperspektiv av hur och varför några kvinnor identifierar sig med manliga karaktärer på film

Gabriella Sandstig
MKV, Examensarbete , ht00
371
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.