Manligt och kvinnligt i Gladiatorerna

En semiotisk innehållsanalys av TV4:s programserie Gladiatorerna

Abstract Titel: Manlighet och kvinnlighet i Gladiatorerna. En semiotisk innehållsanalys av TV4:s programserie Gladiatorerna. Sidantal: 58 Författare: Pernilla Johansson och Anna Persson Kurs: Göteborgs Universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) Medie- och kommunikationsvetenskap Fortsättningskurs Termin: Höstterminen 2001 Handledare: Henrik Örnebring Syfte: Syftet med vår uppsats är att studera hur manlighet och kvinnlighet representeras i TV4:s programserie Gladiatorerna. Metod och material: Semiotisk innehållsanalys från tre avsnitt ur TV4:s programserie Gladiatorerna. Huvudresultat: Resultatet visar att Gladiatorerna är konstruerade efter stereotypa könsroller men är könsöverskridande, man kan inte säga att gladiatorerna är statiska och man kan heller inte se dem i helt klara könsroller. Detta för att de ofta pendlar mellan att ibland uppträda kvinnligt och ibland uppträda manligt. Skönhetsidealet blir mer enhetligt och gällande både man och kvinna. De manliga utmanarna representeras i programmet med mjukare egenskaper och kvinnorna med hårdare egenskaper om man ser till deras kontext och sammanhang Kvinnorna anammar manligheten och männen utvecklar den. Män får i gladiatorerna utrymme till att bejaka sitt utseende och kvinnorna sin kapacitet och aggressivitet.

Pernilla JohanssonAnna Persson
MKV, Examensarbete , ht01
404
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.