”Media behöver mig. Jag behöver inte dom”.

En undersökning om svenska sportjournalisters partiskhet i fallet Zlatan

thumbnail of bergek_talic-4
Aldijana Talic,Daniela Bergek
Journalist, Journalistikgranskning , vt12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.