Medie-BONDEPRAKTIKAN

Bonden ur ett nytt perspektiv

thumbnail of kh08-16-5

Syftet med arbetet är att undersöka bilden av den svenska bonden i tre dagstidningar och två kvällstidningar. För att få ett svar på detta har vi haft frågeställningarna: Hur ser mediebilden av den svenska bonden ut? Har den förändrats de senaste tio åren? Hur påverkar den allmänhetens bild av bonden? Hur påverkar den böndernas självbild? Vi har även arbetat med detaljerade underfrågor som syftat till att besvara frågorna ovan. Vi har utgått från idén att det skulle finnas en schabloniserad bild av bonden i media, men har varit öppna för möjligheten att det skulle visa sig vara annorlunda.

Anna Gregerstam Nilsson,Henrik Månsson,Lisa Räng
Journalist, Journalistikgranskning , ht08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.