Miljöinformation – för vem?

En utvärdering av Trollhättans Kommuns miljöinformation

Henrik Rost
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt00
MG100
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.