Miljonlöftet

Ett examensarbete om Forever Living Products och direkthandeln

Direkthandel är en form av företagande som vuxit snabbt de senaste åren. Samtidigt skrivs det endast sporadiskt om det i den svenska pressen och ofta väldigt oinsatt. Ämnet är komplext och det krävs mycket tid för att tränga igenom olika påståenden som läggs fram som fakta.

Carl Johan Hjerpe, Erik Pettersson, Herman Reuterswärd
Journalist, Magisteruppsats , ht12
H12-8
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.