Mobiltelefon – mer än bara kommunikationsmedel

En kvantitativ studie av ungdomars mobiltelefonanvändning

Abstract Titel: Mobiltelefon – mer än bara kommunikationsmedel Författare: Anna Kjellsson och Ulrika Larsson Kurs: Fördjupningskurs Medie- och kommunikationsvetenskap Antal sidor: 66 sidor exklusive bilagor Termin: Vårterminen 2006 Handledare: Annika Bergström Syfte: Att ta reda på hur mobiltelefonen används av ungdomar och deras attityder till mobiltelefonen, med fokus på mobilt Internet och nyhetsanvändning. Metod: Kvantitativ enkätundersökning Material: 341 enkäter från elever i nionde klass från olika områden i Göteborg Huvudresultat: Mobiltelefonen är väldigt integrerad hos de undersökta ungdomarna. De har haft många mobiltelefoner och har haft dem länge. Nya tjänster som videosamtal, TV och mp3 är inte särskilt vanliga, men ändå mer vanligt än hos undersökta ungdomarna än resten av befolkningen. Mobiltelefonen är en livsstilsmarkör för ungdomarna, utseendet och det faktum att mobiltelefonen är ny är viktigt för dem. Det finns både likheter och skillnader mellan användandet av mobiltelefonen och datorn. Likheterna gäller TV-tittandet och spel och skillnaderna rör e-post- och nyhetstjänstanvändningen. Mobiltelefonen har inte någon avgörande roll i ungdomarnas nyhetsanvändning, men en femtedel av dem tror att deras nyhetskonsumtion kommer öka om nyhetstjänsterna i mobiltelefonen ökar. Mellan de inkomstområden vi undersökt använder de från låginkomstområdet mobiltelefonen till mycket mer än som kommunikationsmedel. Ungdomar från höginkomstområdet utmärker sig genom att använda mobiltelefonen som statussymbol, samtidigt som mobiltelefonens funktionalitet är viktig för dem. Mellan könen är killarna mer öppna att ta till sig tekniska innovationer och de vill gärna ha den nyaste mobiltelefonmodellen. Dessutom är killarna större nyhetsanvändare än tjejer, både när det gäller via datorn och mobiltelefonen. Tjejer använder i högre utsträckning mobiltelefonen som livsstilsmarkör än killar, och använder den gärna tillsammans med andra.

Anna KjellssonUlrika Larsson
MKV, Examensarbete , vt06
581
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.