När Sverige stod stilla

En radiodokumentär om storkonflikten 1980

Våren 1980 stod Sverige stilla. Kollektivtrafiken upphörde, operationer ställdes in och i livsmedelsbutikerna gapade brödhyllorna tomma. Under april-maj pågick nämligen den största arbetsmarknadskonflikten någonsin i Sverige, om man ser till antalet direkt berörda. Arbetstagare och arbetsgivare hade under flera år glidit allt längre ifrån varandra och när avtalsrörelsen 1980 drog igång visade det sig att klyftan emellan dem var större än någonsin. När de båda parterna inte kunde komma överens om löneökningar resulterade det i att 750 000 personer, en fjärdedel av Sveriges arbetskraft, strejkade eller blev utestängda från sina arbetsplatser. Vårt examensarbete går till botten med vad det egentligen var som hände och hur det kunde hända. Vi tar också reda på varför det trots konfliktens storlek är så få som kommer ihåg den. Detta gör vi i form av ett längre radioreportage. Vår undersökning grundar sig till största delen på djupintervjuer med olika inblandade personer. Vi pratar med fackföreningsföreträdare och representanter från arbetsgivarföreningar, på både den privata och den offentliga sidan. Utöver detta intervjuar vi även dåvarande arbetsmarknadsministern, arbetare som blev indragna i konflikten och en strejkforskare. I kombination med research från artiklar, böcker och nyhetssändningar lyckas vi bena ut vad som föranledde konflikten och vilka konsekvenser den fick.

Erik Bergström,Ingrid Lord
Journalist, Magisteruppsats , ht11
H11-6
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.