”Nyheter är när George Bush gör något dumt”

Fokusgruppsintervjuer med gymnasieungdomar om deras nyhetssyn

Abstracts Titel: ”Nyheter är när George Bush gör något dumt” – Fokusgruppintervjuer med gymnasieungdomar om deras nyhetssyn. Författare: Ingrid Karlsson och Pär Augustsson Handledare: Bengt Johansson Kurs: Fortsättningskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap, HT-06 Syfte: Att undersöka ungdomars nyhetssyn Metod och Material: Fokusgruppsintervjuer med 17 gymnasieelever Huvudresultat: Ungdomarna i våra fokusgrupper tar dagligen del av nyheter, främst genom TV-nyheter, dagspress eller Internet. Samtliga grupper diskuterar om gratistidningarna och att de gärna tar del av dem. Största delen deltar i nyhetsutbudet först och främst för att de vill känna sig uppdaterade om det som sker i deras omvärld. Ungdomarna har även andra motiv för att ta del av nyheter och de mest förekommande är att skapa samtalsämnen med vänner och familj, minska den personliga osäkerheten, bli underhållen och fördriva tiden. Gällande nyhetsvärderingen värderar och definierar våra deltagare nyheter efter den generella uppfattningen om nyhetsvärdering. Att de nyhetsvärderingskriterier som idag finns stämmer även på dem. Nyheter skall ha skett nära i tid och rum och påverka många. De flesta sade att en nyhet ofta har med politik att göra men även att det handlar om nya upptäckter, mord, olyckor, dödsorsaker och naturkatastrofer. Ungdomarna tenderar dock att vara mer intresserade av lätta och roande nyheter än det som de egentligen anser vara allmänt viktiga. Det som skiljer ungdomarna åt från vuxna och åldringar är att de inte känner samma pliktkänsla i att ta del av nyheter. De ser på nyheter för att känna sig uppdaterade om sin omvärld men gör det för att de själva känner att de vill det.

Ingrid KarlssonPär Augustsson
MKV, Examensarbete , ht06
599
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.