Nyheternas Ramar

Bilden av det svenska EU-ordförandeskapet i de tre nordiska dagstidningarna Dagens Nyheter, Huvudstadsbladet och Berlinske Tiderne

ABSTRACT Titel: Nyheternas Ramar. Bilden av det svenska EU-ordförandeskapet i de tre nordiska tidningarna Dagens Nyheter, Huvudstadsbladet och Berlingske Tidende. Författare: Mats Hasselqvist Kurs: Fördjupningskurs. Termin: Vårterminen 2001 Syfte: Syftet med undersökningen har varit att göra en komparativ studie på hur nordisk dagspress bevakat det svenska ordförandeskapet i EU. Metod: Kombination kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys Material: Tre dagstidningars (Dagens Nyheter, Huvudstadsbladet och Berlingske Tidende) rapportering kring EU-mötena i Norrköping, Luleå och Stockholm under vintern/våren 2001 Huvudresultat: Undersökningen visar på att de tre undersökta tidningarna i sin rapportering varit ganska lika varandra. I frågan om frames har de tre tidningarna gjort ungefär samma val, det är olika konfliktperspektiv som dominerar deras rapportering. Den avgörande skillnaden har varit att Dagens Nyheter har haft en klart mycket mer omfattande bevakning av händelserna.

Mats Hasselqvist
MKV, Examensarbete , vt01
395
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.