”Nytt toppmöte i sikte”?

- en kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag av Göteborgs-Postens rapportering från Israel- och Palestinakonflikten i samband med Osloprocessen

Abstract Titel: ”Nytt toppmöte i sikte?” –en kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag av Göteborgs-postens rapportering från Israel-Palestinakonflikten i samband med Osloprocessen Författare: Irini Siga och Elmira Bavel Kurs: Fördjupningskurs i medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Höstterminen 2006 Syfte: Att studera hur Göteborg-posten värderade och framställde nyheter från Israel- Palestinakonflikten under Osloprocessen. Metod: En kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag. Material: Publicerade artiklar från Göteborgs-posten i samband med Osloprocessen, under perioden 930813 – 940213. Huvudresultat: Våra resultat visar att majoriteten av texterna i rapporteringen från konflikten mellan Israel och Palestina under den undersökta perioden, utgjordes av politiska artiklar med ett fredsinriktat perspektiv. Det huvudsakliga fokuset i dessa artiklar var hur man ska få till en fred mellan de två parterna genom politiska möten, samtal och förhandlingar. Det huvudsakliga perspektivet i artiklarna är från konfliktens huvudparter Israel och PLO och representanter för dessa parter i form av politiska ledare och fredsförhandlare. De politiska aktörerna som förekommer framställs i huvudsak som aktiva initiativtagare till fred, dock utför de inga fysiska eller praktiska aktioner utan detta fastställs genom för freden positiva uttalanden. Resultaten av vår studie leder oss fram till slutsatsen att Göteborgs-posten värderade nyheter kring fredsprocessen mellan Israel och Palestina högt i processens inledande skede. Detta beror till stor del på dess oväntade och dramatiska egenskaper som går i linje med konventionerna för nyhetsvärdering. Göteborgs-posten framställde fredsprocessen som en övervägande positiv politisk händelse och aktivitet mellan ledande politiker. Detta betyder att nyheter från konflikten under denna fredsperiod utspelar sig i den politiska sfären med ett tydligt fokus på den politiska eliten. Den civila dimensionen och rapportering kring positiva respektive negativa humanitära konsekvenser i samband med konflikten och fredsprocessen är i stor mån frånvarande. Detta har fått dra sig tillbaka till förmån för en förenklad rapportering kring ett politisk skeende.

Elmira BavelIrina Siga
MKV, Examensarbete , ht06
596
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.