Ohållbar utveckling

Den Goda Staden? Bostadssegregation i framtidens Göteborg

thumbnail of h10-7-4

Göteborg har i dagsläget stora problem med segregation. Det är en mångfacetterad problematik som stadens politiker försöker angripa på en lång rad olika sätt. Boende är bara en av många faktorer som påverkar segregation, men det var den faktor vi valde att fokusera på. Detta kan ses i ljuset, dels av den bostadsbrist som råder i Göteborg och dels av det faktum att staden i och med arbetet med den framtida Älvstaden står inför en stor förnyelseprocess. Någonting är på gång i Göteborg och vi ville se om segregationsaspekten togs i beaktning i det arbetet.

Anders Johansson,Per Jonsson,Fredrik Lennander
Journalist, Magisteruppsats , ht10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.