P3:s Tracks -Jorden runt på 321 låtar?

En kvantitativ innehållsanalys av Trackslistan 1985-2000

Abstract Titel: P3:s Tracks – Jorden runt på 321 låtar? En kvantitativ innehållsanalys av Trackslistan 1985-2000. Författare: Jonas Eklund & Lisa Lönroth Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap C Handledare: Lennart Weibull Termin: Vt 2001 Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka mångfalden i Trackslistan åren 1985-2000 och diskutera eventuella förändringar och orsaker till dessa. Metod och material: Kvantitativ innehållsanalys av Trackslistan 1985-2000. Sidantal: 71 Huvudresultat: De språk som dominerar är engelskan, som totalt sett utgör 90% av alla musikstycken. De övriga 10% står svenskan för. Dessa två språk dominerar även när det gäller högsta placeringar och antal veckor. Resultaten kan bero på att engelskan till följd av globaliseringen är ett internationellt språk och ger publiken gemensamma referensramar. Även publikens smakpreferenser kan vara en förklaring, men även exponeringen av musikstyckena i andra medier. Även om ca 10 länder fanns representerade varje år, var det tre länder, USA, Sverige och England, som stod för 81% av det totala antalet musikstycken. Inga av de icke engelskspråkiga artisterna, Sverige exkluderat, använde sitt eget modersmål. Det engelska språket används i allt större utsträckning av de svenska artisterna. De svenska artister som sjunger på engelska når en högre placering på listan och stannar ett högre antal veckor än de svenska artisterna. Vi fann samband mellan andelen svenskspråkiga artister på listan och andelen svenska artister (både svensk- och engelskspråkiga) på svenska skivbolag. Vi fann ett samband mellan rotationen och skivbolagen i Trackslistan. I takt med att de svenska bolagen minskar i andel, minskar även rotationen på listan. När andelen svenska bolag stiger, stiger även rotationen. Dessa resultat kan bero på de transnationella skivbolagens sätt att köpa upp och integrera mindre bolag.

Jonas EklundLisa Lönroth
MKV, Examensarbete , vt01
401
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.