Pensionärens guide till universitetet

En magisteruppsats om pensionärer som studerar på Göteborgs universitet

Om man i hela sitt liv alltid haft något att göra, ett jobb som tagit all tid, hur är då övergången till att helt plötsligt vara ledig dygnet runt efter pension? I Sverige i dag finns det över två miljoner pensionärer. De blir fler och fler och håller sig friskare längre. Så vad ska denna ökade samhällsgrupp göra i vakuumet som uppstår efter arbetslivet? Allt fler väljer att gå tillbaka till skolbänken. Vissa vässar sina pennor för första gången medan andra är välbekanta med universitetets tentor och uppsatser. Det finns två kategorier av ämnen som sticker ut lite extra hos de äldre studenterna, nämligen astronomi och historia. Vissa studerar för att komma ut ur huset, få lite struktur i sina liv och en mening med sin vardag. Andra gör det för att träffa nya människor eller kanske vidareutbilda sig i någonting de redan är insatta i. Gemensamt för dem alla är att valet av ämne inte är slumpmässigt. Att tidigare under sitt liv varit intresserad av ett ämne och nu ha mycket fritid är den främsta orsaken till att pensionärer väljer att sätta sig i skolbänken. – Överhuvudtaget är den akademiska miljön både kul och stimulerande, säger studenten Bo Sörensson, 76 år. Att få åka iväg en kväll i veckan, lyssna på en föreläsning och på rasten dricka te med klasskompisarna, det är väldigt trevligt. Semistrukturerade samtalsintervjuer med några studenter födda 1950 eller tidigare har gett svar på varför pensionärer studerar. Förhoppningsvis kan undersökningen och dess presentation även tjäna som tips och inspiration till de pensionärer som funderat på att börja plugga men inte riktigt kommit till skott.

Anna Härdig Anton Wiklund Louise Olsson
Journalist, Magisteruppsats , ht15
H15-4
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.