Personifieringen – en halv sanning

En kvantitativ studie av personifieringen i dagspressen under valkampanjens sista vecka. 1970-2002

Abstract Titel: Personifieringen – en halv sanning. En kvantitativ studie av personifieringen i dagspressen under valkampanjens sista vecka, 1970-2002. Författare: Erica Litzén Handledare: Bengt Johansson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap C, Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet. Termin: Vårterminen 2006 Sidantal: 62 Syfte: Att undersöka personifieringen i dagspressen under valkampanjen. Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: Tre dagstidningar, Expressen, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, under sju dagar innan fem val, 1970, 1979, 1988, 1998 och 2002. SvD utgår dock från valet 1988, på grund av att tidningarna inte gått att få tag i. Det ingår således 98 tidningar i undersökningen. Huvudresultat: Resultatet av min undersökning är att det går att tala om en personifiering. Men att säga att den utvecklingen skett över tid är inte lika tydlig, utan det är mest i kvällspressen det finns en utveckling att tala om. När det gäller skillnader mellan morgontidningar i fullformat och de som övergått till tabloid finns ingen anledning till oro, någon tydlig tabloidiseringseffekt är inte möjlig att finna. De delar av personifieringen som ökar är att personer är mest framträdande i en större andel artiklar nu än förr, även om sakfrågorna fortfarande dominerar. De personliga egenskaperna om politikerna ökar och dessutom ökar antalet artiklar där partiledarnamnet ersätter partiets namn. De delar av personifieringen som minskar är de övriga politikerna, de omnämns mindre och förekommer mindre på bild. Men de har fortfarande samma möjligheter att göra uttalanden när de väl bli omnämnda som de hade tidigare. Varierande över tid är partiledarnas möjlighet till uttalanden och politikers förekomst i privata sammanhang. De offentliga icke-politiska sammanhangen är så få att det inte är någon mening att diskutera dem. Klart är att det är de offentliga politiska sammanhangen som dominerar och detta är stabilt över tid. Dessa resultat gäller för valkampanjens sista vecka.

Erikca Litzén
MKV, Examensarbete , vt06
575
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.