Reklam och Redaktion

En uppsats om möjligheter och utmaningar med att kommunicera i egna kanaler

thumbnail of 847_0-1

se PDF

Tobias Karlsson, David Olsson
MKV, Examensarbete , vt13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.