Relationsanpassad Information

en internationell målgruppsanalys av Tetra Pak-anställda

Lena Sandström
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt98
MG62
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.