Renova, för kännedom

En kvantitativ kampanjutvärdering

Abstract Titel: Renova, för kännedom. En kvantitativ kampanjutvärdering. Författare: Karin Kristenson Handledare: Intern: Larsåke Larsson Extern: Eva Adersjö Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap: Påbyggnadskursen. Institutionen för journalistik och masskommunikation. G.U. Termin: Vårterminen 1998 Syfte: Syftet är att undersöka i hur hög grad och med hjälp av vilka informationskanaler bolaget skapat kännedom om Renova hos f.d. Renhållningsverkets företagskunder. Metod: Kvantitativa telefonintervjuer. Material: 110 intervjuer. Huvudresultat: Den grundläggande faktainformationen om namnbyte och sammanslagning har nått fram i hög grad, medan de uppgifter som berör själva verksamheten inte uppmärksammats av företagskunderna i lika stor utsträckning. Det finns därmed ett glapp mellan den profil som Renova sänder ut via sitt informationsmaterial och det sätt som kunderna uppfattar och känner till bolagets verksamhet.

Karin Kristensson
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt98
MG55
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.