Representation av kvinnlighet

En kvalitativ innehållsanalys av Svenska Elles personpoträtt 1999-2000

ABSTRACT Titel: Representationer av kvinnlighet -en kvalitativ innehållsanalys av Svenska Elles personporträtt 1999-2000 Författare: Linda Spjuth och Pernilla Vevang Kurs: Fördjupningskurs i medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Vårterminen 2001 Syfte: Att undersöka representationen av kvinnlighet i Svenska Elle genom de personporträtt som presenteras i varje nummer av tidningen under Elle intervju. Vi är intresserade av vilka ideal som presenteras som eftersträvansvärda och gällande för den svenska kvinnan 1999-2000. Metod: Kvalitativ innehållsanalys Material: Tolv artiklar (personporträtt) från Svenska Elle 1999 och 2000 ur avdelningen Elle intervju. Huvudresultat: Svenska Elle följer till stor del, sett till innehåll och form, hur representationen av kvinnlighet traditionellt sett framställts i kvinnomagasin. Fokus ligger på kvinnan som kroppsvarelse och på hennes relationer till andra. Viss vikt läggs även vid kvinnans livsstil medan hennes plats i samhället och professionella roller inte värderas lika högt. Dock lyfter Svenska Elle fram framgångsrika karriärkvinnor och olika livsstilar presenteras. Kvinnornas tydligaste karaktärsdrag är en genomgående ambivalens och en stark individualism. Kvinnornas personligheter ges till viss del utrymme och de får uttala sig relativt fritt om egna tankar och sin syn på samhället och den kontext de befinner sig i. Journalisternas framställning av kvinnorna är överlag positiv, även om detta sker på kvinnomagasinens villkor i och med att de sätter ramen för intervjuerna. Vidare tycker vi oss se att den ambivalens tidigare forskning visat på präglar kvinnors livsföring, även är tydlig i kvinnoporträtten i Svenska Elle. Ännu brottas kvinnor med frågor om utseende, sätt att vara och klä sig, egna mål och samhällets krav etc. på ett sätt som många män aldrig ens behöver reflektera över.

Linda SpjutPernilla Vevang
MKV, Examensarbete , vt01
392
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.