Retorik med Celestiala Mål

En kvalitativ analys av retoriken i Missionärsarbetet i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga

Uppsats finns men abstract saknas

Petra Hall
MKV, Examensarbete , ht05
569
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.