RISK

En studie av hur riskbilden av Göteborg förändrats över tid

Abstract Titel: RISK Undertitel: En studie av hur riskbilden av Göteborg förändrats över tid. Författare: Lisa Henricson Annelie Karlsson Handledare: Bengt Johansson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskursen Institutionen för Journalistik och Masskommunikation Göteborgs Universitet Termin: Höstterminen 2001 Syfte: Att genom att studera media undersöka hur riskbilden av en stad förändrats över tid. Metod En kvantitativ innehållsanalys. Material Artiklar ut Göteborgs-Posten den 1:a till 15:e mars och oktober åren 1961,1981 och 2001. Huvudresultat: Andelen riskmaterial av det totala lokala nyhetsmaterialet har ökat över tid och det rapporteras mer om olika risker idag. Det har skett en förändring när det gäller innehållet där de största tendenserna är att det skrivs mer om risker som kommer/ kanske kommer att hända, om risker som utspelar sig i offentlig sfär och sådana risker som kan anses drabba hela samhället. Formmässigt är förändringen sådan att det idag i större utsträckning än tidigare skrivs på ett alarmerande sätt. I takt med tiden ses regering/riksdag och kommun allt oftare som ansvariga, man personifierar i högre grad de drabbade, och riskerna blir allt mer satta i ett sammanhang.

Lisa HenricsonAnnelie Karlsson
MKV, Examensarbete , ht01
403
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.