Sanningssägarna

- En granskning av Politiskt Inkorrekt

Truthtellers – An investigative look at Politiskt Inkorrekt Purpose: To perform an investigative look into the website Politiskt Inkorrekt (translates to ”politically incorrect”) in order to analyse the site´s position in the media landscape, building of identity, language usage and angle

Andreas Granath,Carolina Svensson
Journalist, Journalistikgranskning , ht10
KH10-10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.