Sexualitet i Veckorevyn

En kvalitativ textanalys av sexualitet i tidningen Veckorevyn 2005

Abstract Titel: Sexualitet i Veckorevyn – En kvalitativ textanalys av sexualitet i tidningen Veckorevyn 2005 Författare: Ylva Karmebäck och Jonatan Levin Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Handledare: Monika Djerf-Pierre Termin: Vårterminen 2006 Syfte: Vi vill ta reda på hur sexualitet framställs i tidningen Veckorevyn, under året 2005. Detta vill vi göra genom att ta reda på om bilden av sexualitet är heteronormativ eller ej. Metod: Etnografisk kvalitativ textanalys (ECA) Material: 26 nummer av tidningen Veckorevyn under 2005 Huvudresultat: Vårt huvudsakliga resultat för undersökningen visar att 94 procent av samtliga texter om sexuella aktiviteter och förhållanden är mellan en kvinna och en man. Här befästs normen för sexualitet i tidningen vara heterosexuell. Texter om sexualitet ser vi som mer perifert än exempelvis texter om ”mode och utseende”. Med detta vill vi alltså betona att sexualitet är ett mycket stort ämne i tidningen men inte det som får störst utrymme. De texter som handlar om sexualitet handlar enbart om sexualitet. Yrke och andra aspekter hamnar åt sidan och används bara till att beskriva personen. Män skildras både som sexsymboler och som sexmissbrukare, vilket innebär att även män och inte bara kvinnor, är delaktiga i representationen av sexualitet i tidningen. Det mest tydliga och gemensamma för samtliga texter som handlar om otrohet, är att det endast är män som är otrogna. Inte en enda text behandlar kvinnor som varit eller är otrogna. När texter handlar om sexualitet och presenteras tillsammans med en bild, förstärker alltid den tillhörande bilden sexualiteten i denna. Med andra ord förekommer det inte texter som handlar om sexualitet med bild, där bilden motsäger sexualiteten i textens innehåll. Personerna på bilderna skildras olika beroende på kön, men också beroende på textens innehåll. Vi ser dock att bilder och texter om kvinnor fortfarande framställs som förebilder för olika värderingar och attityder, men till skillnad från tidigare studier, lockar inte bara bilder och texter om kvinnor till detta, utan även texter om män till ett sexuellt begär.

Ylva KarmebäckJonatan Levin
MKV, Examensarbete , vt06
579
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.