SIKTET

En granskning av den påstådda vänstervridningen och partiskheten inom SVT

thumbnail of kv09-20-3

Bakgrund Statistiken säger att övervikten av svenska journalister har vänsterorienterade åsikter. I synnerhet inom public service, där andelen vänsterpartister är större och andelen moderater är mindre än i den samlade journalistkåren. Vissa högerdebattörer talar till och med om konspiration och att den vänsterpolitiska övervikten är organisatorisk. Samtidigt har public service överlag hög trovärdighet bland allmänheten, högst av alla medier. Huvudfråga Vilken kritik – om någon alls – mot public service är befogad? Underfrågor? Vilka kritiserar? Hur ser journalisterna själva på kritiken? Tidigare forskning och litteratur Kent Asps statistik om journalistkårens partisympatier, Jesper Strömbäcks forskning om agenda-setting, Jörgen Westerståhls objektivitetsteori och en rad rapporter om partiskhet inom public service. Material Intervjuer med 11 personer. Fallstudie: 44 nyhetsinslag från Rapport, Aktuellt och Sydnytt som rör debatten inför och rapporteringen från Davis Cup-matchen i Malmö. 14 inslag från TV4-nyheterna. Metod Vi har benat upp kritikernas argument och låtit representanter för SVT svara på dem, samt fått synpunkter från mer objektiva källor. Vi gjorde tre telefonintervjuer och resten öga mot öga. Fem av intervjuerna gjordes i Stockholm. Fallstudien delades upp i två delar: Inför debatten och själva demonstrationen. SVT:s material jämfördes sedan med TV4:s.

Soheil Pouresmaili,Olof Sjögren
Journalist, Journalistikgranskning , vt09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.