“SKRÄDDARSYDD REKLAM”

En kvalitativ intervjustudie om finländska och
svenska unga kvinnors upplevelser om influencer
marketing på Instagram

thumbnail of 1108

Syfte: Syftet med studien är att jämföra finländska och svenska unga kvinnors upplevelser och åsikter om influencer marketing på den sociala plattformen Instagram.

Teori: Uses and Gratification, Influencer Marketing, Parasociala relationer.

Metod: Kvalitativ studie.

Material: Individuella semistrukturerade Intervjuer.

Resultat: Studiens viktigaste resultat var att de unga kvinnorna från Sverige, tenderar att vara
mer positivt inställda till influencer marketing, och såg färre nackdelar med metoden. De unga
kvinnorna i Finland var mer kritiskt inställda till både influencers pålitlighet och influencer
marketing. Detta grundas i de svenska unga kvinnornas genuina intresse för influencerkulturen.

Ida af Hällström & Max Forsberg
MKV, Examensarbete , vt20
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.