Svarta tjänster, vita lögner och blå avgångar!

En kvalitativ studie av morgon- och kvällspressens skildning av Borelius och Stegö Chiló skandalerna

ABSTRACT Titel Svarta tjänster, vita lögner och blå avgångar! En kvalitativ studie av morgon- och kvällspressens skildring av Borelius och Stegö Chiló skandalerna Författare Martin Dahlquist & Ognjen Dakic Antal sidor 62 Kurs Institutionen för Journalistik och Masskommunikation vid Göteborgs Universitet, Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Termin Höstterminen 2006 Handledare Bengt Johansson Syfte Att studera skildringen av politiker som offentliga och privata personer i media under skandaler. Vi vill även undersöka hur morgon- och kvällspress skildrade skandalerna kring Maria Borelius och Cecilia Stegö Chiló. Metod Kvalitativ innehållsanalys Material Artiklar ur Expressen och DN publicerade mellan 2006-10-07 och 2006-10-18 Huvudresultat Resultaten visar att Borelius och Stegö Chiló affärerna uppfyller Thompsons kriterier för en politisk medieskandal. Skandalerna skildrades i hög grad utifrån VI – DEM perspektivet i båda tidningarna. Statsråden och politikerna skildras i allmänhet som överklassmänniskor. De beskrivs, med ett flertal värdeladdade ord, som rika fifflare, opålitliga och oansvariga människor som sätter sig över lagen. Skillnaderna mellan morgon- och kvällspress (Expressen och DN) i detta avseende förekommer men i liten utsträckning. Skandalerna skildrades dessutom utifrån Offentligt – Privat dikotomin. I de båda tidningarna skildrades de inblandade statsråden som privatpersoner i större utsträckning än offentliga personer. Deras privatliv skildrades mer än deras offentliga liv. Något överraskande följer DN i hög grad samma skandallogik som Expressen. Vissa skillnader finns i det att DN något oftare lägger fokus på offentligt än på privatliv. Expressen tillspetsar beskrivningarna i något större utsträckning, fokuserar något mer på privatliv och går lite hårdare åt de inblandade statsråden än DN. Några stora konceptionella skillnader mellan tidningarna förekommer dock inte.

Martin DahlquistOgnjen Dakic
MKV, Examensarbete , ht06
605
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.