“Synd att jag inte hinner träffa drottningen”

En kvalitativ studie av medierelationen och mediebilden på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

ABSTRACT Titel: ”Synd att jag inte hinner träffa drottningen” – En kvalitativ studie av medierelationen och mediebilden på Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus Författare: Petra Berglind Camilla Lööf Emma Ulvemark Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskurs Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) Göteborgs Universitet Termin: Höstterminen 2001 Syfte: Vårt syfte är att få en uppfattning om hur sjukhusets relation med media fungerar i dagsläget samt hur sjukhusets mediebild ser ut. Metod: Vi använder en kvalitativ metod med textanalys samt samtalsintervju. Material: Intervju med uppdragsgivaren och artiklar från tre tidningar i Västra Götalands Regionen. Huvudresultat: Sjukhusets relation med media fungerar väl men inte helt tillfredsställande från sjukhusets sida då de önskar mer positiv och större publicitet. Mediebilden är övervägande positiv.

Petra BerglindCamilla LööfEmma Ulvemark
MKV, Examensarbete , ht01
406
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.