Tjejer som slåss

- om det ökande våldet bland kvinnor -

thumbnail of v11-13-4

Dagligen läser man i tidningars polisspalter om att människor slåss. Vanligen äger våldsbrotten rum under helger och det står att läsa att personen i fråga varit alkoholpåverkad. Den tendens vi märkt under de senaste åren har varit att förövaren oftare är en kvinna. Vi valde således att granska detta, dels genom Brottsförebyggande rådets statistik angående polisanmälda misshandlar, dels genom att kolla domar på Skaraborgs tingsrätt för att se huruvida den ökning vi anat via dagspressen resulterat i straffrättslig påföljd.

Henrik Pettersson,Rasmus Thedin
Journalist, Magisteruppsats , vt11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.