Tolkare, taktik och teater.

En studie av Aftonbladets och Dagens Nyheters bevakning av SVT:s slutdebatt

Adam Samara,Marcus Holm,Per Bohman
Journalist, Journalistikgranskning , ht11
KH11-5
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.