TV-Bruset – Myt eller verklighet?

En kvalitativ studie av olika etniska gruppers representation i TV-bruset

Abstract Titel: TV-bruset – Myt eller Verklighet? – En Kvantitativ Studie av olika Etniska Gruppers Representation i TV-bruset. Författare: Sara Backlund och Jessica Håkansson. Kurs: Fördjupningskursen våren 2001. Handledare: Monika Djerf-Pierre. Sidantal: 64. Syfte: Syftet är att undersöka i vilken omfattning och på vilket sätt människor från olika etniska grupper förekommer och skildras i TV-bruset. Metod: Kvantitativ innehållsanalys kompletterad med en tolkningsmöjlighet. Material: Det svenskproducerade utbudet i SVT 1, SVT 2, TV 3 och TV 4 mellan 19.00 – 23.00 under torsdagen den 5 April 2001. Huvudresultat: Den etniska gruppen svensk står för drygt tre fjärdedelar av det totala utbudet. Fakta är den genre som har flest etniska grupper representerade. Den aktör som är synligast i TV-bruset är den medelålders mannen från den svenska gruppen. De roller som utmärker sig är skurk och offer och det är också i dessa som de stereotypa skildringarna av olika etniska grupper finns. Det samlade intrycket av TV-bruset är att olika etniska grupper till stor del skildras på ett stereotypt sätt. Vi ser också ett samband mellan de etniska gruppernas socioekonomiska förutsättningar och på vilket sätt de skildras.

Sara BacklundJessica Håkansson
MKV, Examensarbete , vt01
386
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.