Ungdomars medievanor

En studie om ungdomars medievanor utifrån fyra SOM-rapporter

Abstract Titel: Ungdomars medievanor Författare: Oscar Behn Handledare: Annika Bergström Sidantal: 49 Sökord: Ungdomar, Medievanor Frågeställning: 1. Hur har ungdomars medievanor förändrats under de senaste tio åren (1994-2004)? 2. Går trenderna mot att ungdomarna hellre väljer en viss sorts medier framför andra medier? Metod: Kvantitativ analys av tabeller ur SOM 1994, SOM 1995, SOM 2000 och SOM 2004 Material: SOM 1994, SOM 1995, SOM 2000 och SOM 2004 Huvudresultat: Ungdomar är en grupp människor vars medieval ständigt förändras. I den här uppsatsen har jag sett att ungdomar tenderar att välja vissa mediekanaler framför andra. Exempel på detta är att ungdomarna läser vissa tidningar, men inte andra, eller att ungdomarna tittar på en viss TV-kanal, men inte andra kanaler. Detta val av olika medier förändras också hela tiden. I flera av tabellerna, i den här uppsatsen, kan man se att vilket/vilka som är ungdomarnas ”favoritmedie” kan växla hela tiden. Ungdomars val att helst använda sig av vissa mediekanaler påverkar vilken information de får om omvärlden, eftersom det är mediekanalens världsbild som berättas för ungdomarna, när ungdomarna väljer ett visst medium.

Oscar Behn
MKV, Examensarbete , vt06
592
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.