Uppmärksamhetsskapande på Internet – förhoppning eller faktum

En studie av hotells kommunikation via hemsidan

Anders G Rick
MKV, Examensarbete , ht00
369
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.