Utstött

Den 1 april 2006 skapades Barn- och elevombudet (BEO) för att se till att skolorna följer lagen som ska förhindra kränkande behandling i skolan. Sen dess har 250 anmälningar gjorts om kränkningar bara i Göteborg. Tio har lett till begäran om skadestånd mot Göteborgs kommun. Vi har granskat hur situationen ser ut i Göteborg. Vår ambition har varit att för första gången ta ett helhetsgrepp över hur man arbetar mot mobbning och vem som har ansvaret. Vi har också sammanställt antalet anmälningar, skadestånd och domar som rör kränkande behandling på skolorna i Göteborg de senaste fem åren. Vi har noga granskat de tio som lett till begäran om skadestånd. Vi har valt att göra en längre intervju med mamman till eleven i den enda dom som vunnit laga kraft i Göteborg. Det är också den första domen i Sverige som rör psykisk mobbning. Genom henne får vi känna hur vardagen för en utsatt elev faktiskt är. Inte barnets bild. Utan hur en förälder ser sitt barn plågas och hur dottern sakta, dag för dag, vecka för vecka, månad för månad, termin för termin, läsår för läsår mals ner och hur skolan är oförmögen att göra något åt situationen. Eftersom en stor del av Göteborgs befolkning antingen går i skolan eller har barn som går där tror vi att det är en viktig granskning och att läsvärdet är stort.

Anders Nygren,Mikael Rudolfsson
Journalist, Magisteruppsats , ht11
H11-8
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.